Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων

ThermoLab

Poster
Brochure

Παρουσίαση Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής το οποίο μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων είναι ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και γενικότερα, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες υποδομές ώστε να προσφέρει διδακτικό και επιστημονικό έργο υψηλού επιπέδου. Έχει συνεισφέρει ενεργά στη βιομηχανία, σε κοινωνικές ομάδες, σε επαγγελματικούς κλάδους, αλλά και σε ιδιώτες.

Με σημείο αναφοράς τις απαραίτητες εκπαιδευτικές δράσεις και την βασική / εφαρμοσμένη έρευνα, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων έχει επεκτείνει το φάσμα των δραστηριοτήτων του, συμμετέχοντας σε πλείστα ερευνητικά έργα και διατηρώντας στενές διασυνδέσεις με την αγορά των μηχανικών.

Φοιτητικό Παράρτημα ASHRAE

Ο Καθηγητής Σωτήρης Καρέλλας καθώς και η Καθηγήτρια Ειρήνη Κορωνάκη του Τομέα Θερμότητας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ίδρυσαν το φοιτητικό τμήμα της ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) στο ΕΜΠ σε συνεργασία με το ελληνικό παράρτημα της ASHRAE.

Εκπαίδευση

ThermoLab

Καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα Θερμοδυναμικής, Μετάδοσης Θερμότητας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Μάθετε Περισσότερα

Νέα

Στη διάθεσή σας

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Επικοινωνία